Świetlica szkolna

tekst alternatywny

tekst alternatywny

Świetlica szkolna dla oddziałów I - IV czynna jest od poniedziałku

do piątku w godzinach od 7.00 do 18.30

kontakt z nami:

swietlica.sp312@wp.pl

Kierownik - p.Lidia Majewska

WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ I-IV
Sala 1 - p.Małgorzata Czerwińska, p.Marta Paszkowska, p.Krystyna Otrębiak
Sala 2 - p.Anna Malinowska - Trzeciak, p.Bożena Kierzkowska, p.Mariola Jędrasik
Sala 3 - p.Agata Chmielewska, p.Marta Kuć, p.Mariusz Ołdak
Sala 4 - p.Małgorzata Siwiec, p.Aleksandra Pogodzińska, p.Urszula Nowak
Sala 5 - p.Natalia Koperska, p.Małgorzata Turlej
Sala 6 - p.Monika Bućko, p.Katarzyna Gurda

Wszystkie zatrudnione osoby posiadają wykształcenie pedagogiczne.


"Idealna świetlica stymuluje umysł dzieci, pozwala im rozwijać swoje umiejętności oraz wiedzę poprzez zabawę."

Głównymi zadaniami naszej świetlicy jest:

 • stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
 • zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • pomoc uczniom przejawiającym braki w opanowaniu podstaw programowych.
 • W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

 • plastyczne,
 • czytelnicze,
 • żywego słowa,
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania,
 • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe,
 • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci,
 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej,
 • zajęcia metodą origami.
 • Tradycją w naszej świetlicy jest organizowanie takich imprez jak:

 • Pasowanie na świetliczaka
 • Andrzejki
 • Święto Niepodległości
 • Jasełka
 • Mikołajki
 • Zabawa karnawałowa
 • Kiermasze świąteczne
 • Święto Babci i Dziadka
 • Powitanie Wiosny
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka

 • Plan dnia klas 1-4* :

  7.00-8.00 - Gry i zabawy w gronie kolegów i koleżanek, gry.
  8.00-9.30 - Gry planszowe, konstrukcje z klocków. Możliwość wyjścia do sklepiku szkolnego ( 9.00) i biblioteki szkolnej. Drugie śniadanie.
  9.30-10.30 - Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z tygodniowego planu pracy.
  10.30- 11.50 - Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci.
  11.50- 12.35 – wyjście na obiad klas I –III i oddziałów klas IV które skończyły lekcje
  12.35 – 13.00 Odpoczynek poobiedni
  -popołudnie z książką,
  -słuchanie słuchowiska,
  -odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej
  13.00-14.00 - W zależności od warunków atmosferycznych pobyt na szkolnym placu zabaw lub boisku.
  14.00-15.00 - Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: plastyczne, techniczne, umuzykalniające, teatralne, komputerowe, sportowe.
  15.00-16.00 - Możliwość odrobienia prac domowych, zajęcia wspomagające.
  16.00-17.00 - Gry i zabawy w gronie kolegów i koleżanek: gry planszowe, konstrukcje z klocków. Projekcja filmów edukacyjnych i dziecięcych.
  17.00-18.30 - Indywidualna praca z dzieckiem.
  Pomoc w odrabianiu prac domowych.

  * Przedstawiony plan dnia ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom czasowym w zależności od warunków pogodowych, frekwencji dzieci , obecności nauczycieli czy planu imprez przypadających w danym okresie kalendarzowym.