Świetlica szkolna

tekst alternatywny

tekst alternatywny

Świetlica szkolna dla oddziałów I - IV czynna jest od poniedziałku

do piątku w godzinach od 7.00 do 18.30

kontakt z nami:

swietlica.sp312@wp.pl

Kierownik - p.Lidia Majewska

WYCHOWAWCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ I-IV
Sala 1 - p.Małgorzata Czerwińska, p.Krystyna Otrębiak, p.Marta Paszkowska
Sala 2 - p.Anna Malinowska - Trzeciak, p.Mariola Jędrasik, p.Małgorzata Cyrta
Sala 3 - p.Agata Chmielewska, p.Mariusz Ołdak, p.Marta Kuć,
Sala 4 - p.Teresa Artecka, p.Urszula Nowak, p.Marta Borkowska, p.Paweł Filek, p.Paweł Paduch
Sala 5 - p.Marlena Materska, p.Iwona Sosnowska - Gos
Sala 6 - p.Natalia Koperska, p.Katarzyna Gurda, p.Monika Bućko, p.Arkadiusz Chudziński

Wszystkie zatrudnione osoby posiadają wykształcenie pedagogiczne.


"Idealna świetlica stymuluje umysł dzieci, pozwala im rozwijać swoje umiejętności oraz wiedzę poprzez zabawę."

Głównymi zadaniami naszej świetlicy jest:

 • stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
 • zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • pomoc uczniom przejawiającym braki w opanowaniu podstaw programowych.
 • W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

 • plastyczne,
 • czytelnicze,
 • żywego słowa,
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania,
 • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe,
 • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci,
 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej,
 • zajęcia metodą origami.
 • Tradycją w naszej świetlicy jest organizowanie takich imprez jak:

 • Pasowanie na świetliczaka
 • Andrzejki
 • Święto Niepodległości
 • Jasełka
 • Mikołajki
 • Zabawa karnawałowa
 • Kiermasze świąteczne
 • Święto Babci i Dziadka
 • Powitanie Wiosny
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka

 • Plan dnia klas 1-3* :

  7.00-8.00 - Gry i zabawy w gronie kolegów i koleżanek, gry.
  8.00-9.30 - Gry planszowe, konstrukcje z klocków. Możliwość wyjścia do sklepiku szkolnego i biblioteki szkolnej.
  Drugie śniadanie.
  9.30-10.30 - Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z tygodniowego planu pracy.
  10.30- 11.30 - Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci.
  11.30-12.30 Gry i zabawy ruchowe na boisku szkolnym.
  12.30-13.00 - Przygotowanie do wyjścia na obiad. Opieka nad dziećmi podczas posiłku.
  13.00-14.00 - Zajęcia relaksacyjne po obiedzie:
 • słuchanie słuchowiska, głośne czytanie,
 • muzyka wyciszająca.
 • 14.00-15.00 - W zależności od warunków atmosferycznych pobyt na szkolnym placu zabaw lub boisku. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci: plastyczne, techniczne, umuzykalniające, komputerowe, sportowe, zagadki, itp.
  15.00-16.00 - Możliwość odrobienia prac domowych, zajęcia wspomagające.
  16.00-17.00 - Gry i zabawy w gronie kolegów i koleżanek: gry planszowe, konstrukcje z klocków. Projekcja filmów edukacyjnych i dziecięcych.
  17.00-18.30 - Indywidualna praca z dzieckiem.
  Pomoc w odrabianiu prac domowych.

  * Przedstawiony plan dnia ma charakter orientacyjny i może ulec zmianom czasowym w zależności od warunków pogodowych, frekwencji dzieci , obecności nauczycieli czy planu imprez przypadających w danym okresie kalendarzowym.