Samorząd szkolny

Samorządna Młodzież 2.0
Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły.
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią.
Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów.

Działając w samorządzie uczniowskim: wpływacie na to, co dzieje się w szkole, macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijacie swoje pasje i zainteresowania, wzbogacacie ofertę imprez szkolnych, możecie znaleźć fajny sposób na spędzanie wolnego czasu, macie szansę wykazać się swoją kreatywnością, uczycie się współpracy w grupie, zdobywacie nowe, cenne doświadczenia i bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.


ZARZĄD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2017/18
Przewodnicząca – Anais Filipowicz 6b
Zastępca - Franciszek Bichta 6f
Członkowie –
Maja Malinowska 5d
Maria Karpińska 6f
Natalia Dobrzańska 6c
Simona Gustaw 6b
Hanna Lenart 4i
Wiktoria Mirek 4i
Zofia Zarzecka 4i

Chcesz mieć wpływ na rozwój naszej szkoły, masz ciekawe pomysły i łatwo się angażujesz? -zapraszamy Cię do współpracy!

OGÓLNE CELE DO REALIZACJI:

 • Tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie odpowiedzialności za podjęte działania
 • wychowanie w poczuciu patriotyzmu
 • budowanie pozytywnego i sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole
 • budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji
 • dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły
 • bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

  REALIZOWANE ZADANIA:
  PRZEZ CAŁY ROK:
 • Pomoc koleżeńska „Starsi młodszym …” (ślubowanie klas I, odwiedziny podczas przerw, „Zagadkowe przerwy w klasach Zero”, integracja międzyklasowa)
 • Gazetki tematyczno - okolicznościowe na holu II
 • „Szalone dni” - według pomysłów uczniów
 • Prowadzenie strony internetowej SSU
 • Akcja „ Szczęśliwy numerek”
 • Zbiórka zużytych baterii, puszek i nakrętek
 • Akcje charytatywne
 • Analiza i realizacja zadań związanych ze Skrzynką Życzeń

  WRZESIEŃ
 • wybory do samorządu szkolnego:
  - zapoznanie uczniów z zasadami przeprowadzania wyborów
  - przeprowadzenie wyborów klasowych i opracowanie propozycji działań na rok 2016/2017
  - wybór do Zarządu SSU i powołanie sekcji
 • zapoznanie uczniów z zasadami pracy i rolą SSU (na godz – wych)
 • opracowanie planu pracy SSU
 • ogłoszenie konkursu na najbardziej zadbaną salę lekcyjną „Sala jak ta lala 2017/18”
 • złożenie kwiatów pod tablicą gen. E. Fieldorfa
 • udział w programie „Warszawa Lokalnie”

  PAŹDZIERNIK (MIESIĄC UŚMIECHU)
 • Światowy Dzień Uśmiechu(wystawa fotograficzna „Wesoła Kolorowa Szkoła”
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej
  - dekoracja szkoły
  -przygotowanie życzeń i słodkiego poczęstunku dla wszystkich pracowników szkoły
 • Zbiórka karmy dla zwierząt dla fundacji „Viwa” - Dzień Kundelka i Kocurka
 • 30 X – Dzień Spódnicy (1-6)

  LISTOPAD
 • Zorganizowanie imprezy „312 Dzień Roku” ( 8 listopada 2017)
 • współorganizowanie 35-lecia szkoły
 • zorganizowanie dyskoteki Andrzejkowej i kącika wróżb
 • debata o zadaniach realizowanych prze SSU i pomysłach ze „Skrzynki Życzeń”
 • zakończenie programu „Warszawa Lokalnie”
 • złożenie kwiatów w miejscu pamięci narodowej

  GRUDZIEŃ
 • Zorganizowanie akcji „Szkoła pełna Mikołajów”
 • Życzenia świąteczne dla Rady Pedagogicznej – pokój nauczycielski

  STYCZEŃ
 • Pomoc w zorganizowaniu konkursu „Mam Talent”
 • Debata i podsumowanie pracy w pierwszym semestrze
 • Pomoc w organizacji balu karnawałowego

  LUTY
 • Impreza Szkolne Walentynki 2018 (14.02.2018)
  - poczta walentynkowa
  - konkurs na najładniejszą walentynkę

  MARZEC
 • Organizowanie Pierwszego dnia Wiosny (21.03.2018)
  - Kolorowy Zawrót Głowy
  - poczęstunek dla uczniów „Wiosenne słodkości”
  - dekoracja szkoły
 • Dzień Krawata

  KWIECIEŃ
 • Wielkanoc – życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • drugi etap konkursu „Grzeczność na co dzień”
 • Organizacja „Dnia Patronki” (10.04.2018)

  MAJ
 • podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018
 • Zorganizowanie Dnia Dobrej Oceny
  - słodka nagroda za każdą dobrą ocenę
 • Pomoc w organizacji kiermaszu używanych podręczników
 • Zorganizowanie Wyprzedaży Garażowej
 • włączenie się w organizację „Dnia Rodzinki”

  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
  Wioletta Bałazy
  Paweł Tkaczuk
  Ewa Wijas  10 kwietnia 2017r. obchodziliśmy w szkole Dzień naszej Patronki - Ewy Szelburg - Zarembiny.
  Podczas długich przerw w holu na drugim piętrze naszej szkoły kłębiły się tłumy uczniów - by w atmosferze zabawy uczcić urodziny patronki. Uczniowie chętnie brali udział w konkursie wiedzy o patronce, poprawnie odpowiadali na quizowe pytania dotyczące życia i twórczości Ewy Szelburg - Zarembiny.
  Tego dnia ogłosiliśmy konkurs specjalny . Uczniowie mieli napisać rymowankę o nauczycielu, którego cenią, lubią szczególnie, szanują.
  I miejsce zdobyły Katarzyna Tadeusiak i Julia Szotyńska z 6d:
  Nasza pani jest kochana , no ...i wiecznie roześmiana.
  Ona zawsze wytłumaczy co równanie dane znaczy,
  jak napisać znak równości, wskaże sumę dwóch wartości.
  Rymowanka już gotowa. Może wiesz o kim jest mowa?
  To nie Asia, ani Basia.
  To jest pani Kaczor Kasia.
  II miejsce zasłużenie zdobył Maciej Wdowiak z 4e:
  Z panem Piotrem jest wesoło,
  żegnaj lato, witaj szkoło.
  Pana Piotra dziś lubimy,
  bo się dobrze z nim bawimy.
  III miejsce - Julia Kurowska i Julia Gostymska z 4c:
  Pani Bałazy to fajny gość, zawsze z nami robi coś.
  Raz się bawiła, raz nas uczyła - dlatego lubimy ją.

  Zwycięzcom gratulujemy!

  Pozdrawiamy

  i zapraszamy za rok

  Szkolny Samorząd Uczniowski


  Konkursy:

  Konkurs SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA NAJŁADNIEJ UDEKOROWANĄ SALĘ LEKCYJNĄ "SALA JAK TA LALA"
  W konkursie ocenie podlegać będą:

 • wrażenie ogólne (odpowiednio dobrana kolorystyka , nastrojowość)
 • gazetki ścienne o tematyce aktualnej i zgodnej z nauczanym w niej przedmiotem lekcyjnym
 • pomysłowość w wykonaniu gazetek ściennych
 • samodzielność wykonania dekoracji, rękodzieło (ważne jest, by uczniowie osobiście współtworzyli wystrój klasopracowni)
 • estetyka okien
 • czystość ławek, parapetów, mebli
  Konkurs zostanie rozstrzygnięty na apelu podsumowującym pracę w II semestrze roku 2017/18.
  Zachęcamy do dekorowania swoich sal.
  Samorząd Uczniowski