Projekty i innowacje

Programy i projekty


Zajęcia.


Zajęcia.


Zajęcia.


Samorządna Młodzież 2.0
Program Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020PROGRAM DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 312
W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
"ŚLADAMI MISTRZÓW"informacje o programie

SPRAWOZDANIE "ŚLADAMI MISTRZÓW" I SEMESTR 2017/2018

SPRAWOZDANIE "ŚLADAMI MISTRZÓW" II SEMESTR 2016/2017

SPRAWOZDANIE "ŚLADAMI MISTRZÓW" I SEMESTR 2016/2017

SPRAWOZDANIE "ŚLADAMI MISTRZÓW" II SEMESTR 2015/2016

SPRAWOZDANIE "ŚLADAMI MISTRZÓW" I SEMESTR 2015/2016


„Warszawa Lokalnie”
informacje o programie

prezentacja multimedialna
SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ KULINARNYCH

„AKADEMIA MŁODEGO SMAKOSZA”

Program na lata 2015/2018


Sprawozdanie (II semestr) 2017/2018

Sprawozdanie (I semestr) 2017/2018

Sprawozdanie (II semestr) 2016/2017

Sprawozdanie (I semestr) 2016/2017

Sprawozdanie (II semestr) 2015/2016

Sprawozdanie (I semestr) 2015/2016


STOP ZWOLNIENIOM Z WF - u !


Według badań Ministerstwa Sportu i Turystyki cukrzyca, nadwaga, astma oskrzelowa, boczne skrzywienie kręgosłupa to jednostki chorobowe, których występowanie często stanowi usprawiedliwienie dla całkowitego braku aktywności ruchowej.

Wskazania medyczne pokazują jednak, iż obok niewielkich ograniczeń aktywność ruchowa jest przy nich jak najbardziej wskazana!
Tymczasem ponad 17% uczniów w szkołach podstawowych, ponad 24% w gimnazjach oraz prawie 38% w szkołach ponadgimnazjalnych nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego. Główne przyczyny to:
 • Brak stroju - 33,1%
 • Zwolnienie od rodziców - 22,8%
 • Zwolnienie lekarskie - 17,7%
  Mamy dziś w rękach wszelkie narzędzia i szansę, aby negatywne trendy odwrócić.

  Wszyscy razem: starsi i młodsi, rodzice, dzieci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, samorządowcy, politycy, sportowcy powiedzmy jednym głosem: STOP ZWOLNIENIOM Z WF-u!  NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SP 312
  POPIERAJĄ AKCJĘ
  "STOP ZWOLNIENIOM Z WF -U !"


  Program profilaktyczny
  Szkoła Bezpiecznego Internetu
  Bez Cyberprzemocy i Fonoholizmu
  „Nasze szkolniaki – bezpieczne sieciaki”
  Program na lata 2015-2018
  „Życie to to, co dzieje się,
  gdy nie siedzę przy komputerze…”

  informacje o programie  Projekt Samorządy działają!

  W roku szkolnym 2015/16 nasi uczniowie przystąpią do projektu Samorządy Działają i wezmą udział w bezpłatnych warsztatach z zakresu samorządności uczniowskiej. Doradca projektu przyjedzie do naszej szkoły i wesprze w przeprowadzeniu projektu edukacyjnego włączającego samorząd uczniowski. Zrealizowany projekt zostanie opisany jako dobra praktyka w wydanej przez Fundację Civis Polonus publikacji elektronicznej.
  Na czym polega projekt?
  Celem projektu jest zachęcenie samorządów uczniowskich do aktywnego działania na rzecz społeczności szkolnej, wsparcie uczniów w podejmowaniu aktywności obywatelskiej. Projekt składa się z dwóch modułów: warsztatów z zakresu samorządności oraz konkursu dobrych praktyk:
 • Warsztaty - co najmniej 15 uczniów naszej szkoły weźmie udział w bezpłatnych warsztatach oraz skorzysta z wsparcia doradców w realizacji projektów edukacyjnych mających na celu określenie potrzeb i problemów uczniów oraz wypracowanie rozwiązań.
 • Konkurs polega na przesłaniu opisu dobrej praktyki z zakresu samorządności uczniowskiej. Pokażemy co robimy na rzecz szkoły, uczniów, lokalnej społeczności. Wybrane przykłady działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemów społeczności szkolnej i/lub odpowiadające na jej potrzeby zostaną nagrodzone. Zwycięzcy otrzymają dyplomy, a dobra praktyka ukaże się w elektronicznej publikacji.

  Co zyskają uczniowie?
 • Będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniach poświęconych samorządności uczniowskiej.
 • Rozwiną umiejętności społeczne dzięki realizacji projektu edukacyjnego.
 • Dowiedzą się, w jaki sposób mogą wpływać na życie szkoły.
 • Wybrane działania uczniów zostaną opisane w publikacji prezentującej dobre praktyki warszawskich samorządów uczniowskich.
 • Wszyscy uczniowie biorący udział w szkoleniach i realizujący projekt edukacyjny otrzymają dyplomy.

  Co zyskają nauczyciele?
 • Wybrane działania nauczycieli pracujących z samorządem uczniowskim zostaną opisane w publikacji prezentującej dobre praktyki warszawskich samorządów uczniowskich.
 • Będą mogli skorzystać ze wsparcia trenera i doradcy do spraw samorządności uczniowskiej.
 • Otrzymają wskazówki w jaki sposób przeprowadzić projekt edukacyjny z zakresu samorządności uczniowskiej.
 • Przy wsparciu doradcy będą mieli okazję zrealizować projekt edukacyjny z zakresu samorządności uczniowskiej.
 • Wszyscy nauczyciele biorący udział w szkoleniach i realizujący projekt edukacyjny otrzymają dyplomy.

  Co zyska szkoła?
 • Projekt stanie się okazją do wzmocnienia działań samorządu uczniowskiego.
 • Szkoła będzie mogła popularyzować w lokalnej społeczności wizerunek szkoły otwartej na potrzeby uczniów.
 • Wybrane działania szkół zostaną opisane w publikacji prezentującej dobre praktyki warszawskich samorządów uczniowskich.
 • Szkoły, które wezmą udział w konkursie, otrzymają dyplomy.

  informacje o projekcie
  INNOWACJA PEDAGOGICZNA "TEATR SZKOLNY"


  Teatr szkolny odgrywa doniosłą rolę w życiu dzieci i młodzieży. Integruje, otwiera na innych ludzi, kształtuje twórcze postawy, rozwija wyobraźnię, uczy abstrakcyjnego myślenia, planowania pracy, ale też oswaja ze sztuką, daje poczucie wspólnoty, rozwija pasje, talenty i zainteresowania młodych wychowanków.
  Teatr szkolny ma trzymać się jak najdalej od teatru profesjonalnego i jego zasad, a być przede wszystkim miejscem wychowania ludzi kreatywnych, otwartych, aktywnych, zaradnych, świadomych swojej wartości, potrafiących wyrażać się za pomocą języka sztuki. Obszerniej opisała to zjawisko p. Magdalena Dyniewicz (autorka innowacji, nauczyciel SP 312, dyplomowany instruktor teatralny) w artykule Zabawa w teatr, który ukazał się w kwietniowym numerze czasopisma dla nauczycieli i dyrektorów Życie Szkoły.
  Program innowacji stanowi propozycję wprowadzania uzdolnionej młodzieży w świat teatru poprzez pobudzanie aktywności i spontaniczności w zdobywaniu kolejnych  umiejętności. Jego główne założenie to przygotowanie młodych wychowanków do świadomego uczestniczenia w kulturze.
  W zamierzeniu cotygodniowe spotkania mają stać się dla członków utworzonej grupy teatralnej niezapomnianą przygodą, dostarczać różnorodnych przeżyć, dawać możliwość samorealizacji i uczyć współpracy z innymi. W pracy z dziećmi zaplanowano stosowanie atrakcyjnych metod i form pracy, a także wykorzystywanie różnorodnych materiałów i środków (audiowizualnych, plastycznych, muzycznych).
  W czasie zajęć warsztatowych wszyscy uczestnicy będą stawiani w różnych rolach tak, aby każdy z nich mógł być aktorem, reżyserem, scenografem, widzem. Zajęcia prowadzone w ramach innowacji mają być dla dzieci przede wszystkim ZABAWĄ W TEATR.


  Wioślarska Liga Podstawówek

  Tym razem Liga gościła w Szkole Podstawowej Nr 312. Zawody odbyły się w kapitalnej, sportowej atmosferze. Dzięki pomocy nauczycieli wychowania fizycznego, kibice mieli okazję podziwiać zmagania zawodników i zawodniczek w pięknie przygotowanej sali gimnastycznej.
  Było naprawdę gorąco ! Wspaniała rywalizacja, wyrównany poziom i bardzo dobre wyniki sugerują, że „kolorowa” SP 312 jest w tym sezonie bardzo poważnym kandydatem do zwycięstwa i zdobycia głównego trofeum – Pucharu Przechodniego Wioślarskiej Ligi Podstawówek.

  WYNIKI DZIEWCZĘTA SEZON 2016/2017

  WYNIKI CHŁOPCY SEZON 2016/2017

  WYNIKI OPEN SEZON 2016/2017

  WYNIKI SEZON 2015/2016

  WYNIKI SEZON 2014/2015


  Ruszyła "Wioślarska Liga Podstawówek"!

  Rozpoczyna się wielka impreza sportowa, zorganizowana przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 2 w Warszawie oraz Gimnazjum Nr 20. Jej Honorowym patronem jest burmistrz dzielnicy Praga-Południe, Pan Tomasz Kucharski.

  Zawodnicy z południowo-praskich podstawówek będą rywalizować ze sobą w zawodach na ergometrze wioślarskim.Szczegóły: regulamin i program zawodów oraz wyniki można znaleźć w zakładce "Wioślarska Liga Podstawówek". Informacje te znajdziecie również na stronie internetowej Gimnazjum nr 20 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej w Warszawie ( www.gim20.edu.pl ) oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2 ( www.mos2.pl )

  Wszystkim startującym życzymy dużo sportowych emocji i oczywiście sukcesów!

  REGULAMIN ZAWODÓW