O szkole

Hymn szkoły

Nie wiadomo, nie wiadomo wcale,
Co w życiu ciebie czeka.
I ty możesz wyrosnąć na wielkiego,
Na wielkiego, na człowieka.
Może w twoim życiu tak się stanie,
Może z tobą tak się właśnie zdarzy,
Że to ty to zrobisz i zdobędziesz,
O czym tylu ludzi próżno marzy,
Może twojej matce będą błogosławić,
Że dzielnego wychowała syna.
...Nie wiadomo, nie wiadomo wcale,
Jak się wielkość w życiu rozpoczyna.

                          Ewa Szelburg-Zarembina
                          "Przed pomnikiem"
                          (z tomiku "Pięknie być człowiekiem")

Nasza szkoła

1. ...DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA.
Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.

2. ...OCENIA SPRAWIEDLIWIE.
Uczniowie wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania.

3. ...UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT.
Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.

4. ...ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI.
Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata.

5. ...POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE, TWORZY DOBRY KLIMAT.
W szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.

6. ...PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI.
Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury.

Dyrekcja

Pani Ewa Adamska – absolwentka nauczania początkowego, filologii polskiej, podyplomowych studiów zarządzania i marketingu oświatą oraz kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej. Pani dyrektor - dyplomowana nauczycielka języka polskiego od lat czuwa nad całością spraw związanych z naszą szkołą.Wicedyrektor Agnieszka Ławida czuwa nad uczniami oddziałów przedszkolnych oraz klas I i II - dyplomowana nauczycielka muzyki.Magdalena Herda - wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany języka polskiego, psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy, terapeuta Integracji Sensorycznej, trener ART; absolwentka Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, a także kierunku Psychologia kliniczna i zdrowia oraz Psychologia kryzysu i Psychotraumatologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Opiekuje się zespołem psychologiczno-pedagogicznym. Pełni też funkcję rzecznika prasowego szkoły.Magdalena Dyniewicz – wicedyrektor; absolwentka Wydziału Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna oraz Zarządzanie oświatą. Dyplomowany instruktor teatralny oraz miłośniczka literatury dla dzieci i młodzieży. Aktualnie czuwa nad edukacją uczniów klas III i IV, prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży z klas I - VII w ramach autorskiej innowacji pedagogicznej TEATR SZKOLNY.Barbara Perońska - absolwentka wydziału matematyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończone studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą. Wicedyrektor filii SP 312 przy ul. Umińskiego 11.Lidia Majewska – kierownik świetlicy
Ukończyła Uniwersytet Zielonogórski na kierunku Resocjalizacja i Profilaktyka osób niedostosowanych społecznie oraz Studia Podyplomowe na Kierunku Terapia Pedagogiczna i Socjoterapia. Jest nauczycielem dyplomowanym. W pracy z dziećmi kieruje się myślą Janusza Korczaka „Nie ma dzieci- są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia , innych popędach, innej grze uczuć”.
W SP 312 pracuje od 2005 roku.


Inne zalety szkoły

Uczniowie mogą zjeść między lekcjami smaczny obiad. Szkolna stołówka zapewnia zdrowe, smaczne i tanie posiłki wydawane codziennie w godz. 12.15 - 14.00. Zapisy na obiady przyjmuje p. Marlena Szpakowska w pokoju nr 13.

W pokoju 13 urzęduje także kierownik administracyjno-gospodarczy - pani Ewa Kubicka. To ona czuwa nad finansami w naszej szkole i dba, by nie zabrakło nam na nic pieniędzy.


Bezpieczeństwo w szkole

Nad bezpieczeństwem dzieci w szkole, obok nauczycieli, czuwają pracownicy Agencji Ochrony Pallas Security oraz strażnicy miejscy.


Zapisy do szkoły

W celu:

  • zapoznania uczniów i rodziców ze środowiskiem szkolnym;
  • zaznajomienia uczniów i rodziców z metodami i formami pracy dydaktyczno - wychowawczej;
  • poznania środowiska ucznia;
  • poznania umiejętności i możliwości uczniów
  • nauczyciele wspólnie z pedagogiem szkolnym opracowali program adaptacyjny dla uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole.

    Zapisu dziecka do szkoły można dokonać w sekretariacie, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, a w dniach zebrań z rodzicami w godz. 8.00-19.00. Należy przynieść wypełnione podanie o przyjęcie dziecka do szkoły, które można pobrać tutaj.