Oferty pracy

Oferty o pracę proszę składać mailem lub w sekretariacie szkoły z przedstawioną niżej klauzulą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Szkołę Podstawową nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarembiny z siedzibą w Warszawie ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Warszawie i będą usuwane z bazy administratora tj. z bazy Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Warszawie.