Historia

Budowę naszej szkoły rozpoczęto 4 marca 1981 r. Już w październiku roku następnego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Wzięło w niej udział dziesięć nauczycielek klas 1-3, bo tylko młodsze dzieci uczyły się wtedy w naszej szkole. Placówką SP Nr 312 kierowały: Pani dyrektor Janina Pankiewicz i jej zastępczyni, pani Róża Adamska. W 20 oddziałach uczyło się 554 dzieci. Pierwotnie szkoła mieściła się w niedużym budynku przy ul. Umińskiego 11, zajmowała dwa poziomy - parter i I piętro. Organizatorem i pierwszym dyrektorem była p. Janina Pankiewicz. 1 września 1982 roku dzieci rozpoczęły naukę.

Rok szkolny 1985/86

We wrześniu 1985 Samorząd Uczniowski poprosił, by dzieci zastanowiły się nad tym, kogo chciałyby uczynić patronem szkoły. Wśród zaproponowanych przez uczniów kandydatów znaleźli się: Maria Konopnicka, Kornel Makuszyński, Wiera Badalska, Czesław Janczarski, Maria Kownacka, Wanda Chotomska i Ewa Szelburg - Zarembina. Na posiedzenu Rady Pedagogicznej w dniu 18 maja 1986 roku zdecydowano, że patronem naszej szkoły będzie Ewa Szelburg - Zarembina. Prace związane z nadaniem imienia trwały aż trzy lata: gromadzono informacje dotyczące przyszłej patronki, wydania jej dzieł, organizowano konkursy: wiedzy o życiu i twórczości Zarembiny, recytatorski, nawiązano kontakt z innymi szkołami noszącymi to samo imię, opracowano hymn szkoły, zaprojektowano wzór tarczy szkolnej, przygotowano wspaniałą uroczystość. Tego wielkiego święta nie doczekała Ewa Szelburg - Zarembina. 28 września 1986 roku delegacja z naszej szkoły Uczestniczyła w pogrzebie Przyszłej Patronki.

1989 rok

11 maja 1989 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Ewy Szelburg - Zarembiny - pisarki znanej szczególnie z twórczości dla dzieci i młodzieży. Ten podniosły moment przedstawiła w swojej pracy jedna z uczennic - Kinga Morawska. A to jej wspaniałe dzieło.

1989 rok - nadanie SP 312 im. Ewy Szelburg- Zarembiny

Rok szkolny 1997/2001

W roku 1997 przy ul. Umińskiego 12 wybudowano nowy gmach szkoły, przez który 312-stka znana jest w okolicy jako "kolorowa szkoła". Wtedy też SP Nr 312 stała się szkołą ośmioklasową. Obecnie w naszej szkole uczy się młodzież w klasach 1 - 6. Gmach szkoły ciągle się rozbudowuje. W roku szkolnym 2005/2006 będziemy dysponować dwiema pracowniami komputerowymi.

Wręczenie sztandaru

W dniu 18 listopada 2000 roku otrzymaliśmy sztandar. Tę doniosłą uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu gości: Burmistrz Gminy W-wa Centrum - Ludwika Wujec, przedstawiciel Prezydenta Miasta Stołecznego W-wy pani dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki - Jadwiga Grędzińska-Gozdek, przyjaciółka Patronki Szkoły Ewy Szelburg-Zarembiny - Pani Janina Brzozowska, dyrektorzy sąsiednich szkół i inni. Ufundowany przez rodziców Sztandar Szkoły poświęcił Dziekan Diakonatu Grochowskiego Ksiądz doktor Zygmunt Uczciwek. Pani dyrektor Ewa Bronowicka przekazała go uczniom. Uroczystość wzbogaciła część artystyczną, w której wiersze Ewy Szelburg-Zarembiny recytował aktor Teatru "Baj". Uczniowie wystąpili w programie artystycznym opartym na utworach Patronki szkoły. Zagrali fleciści, zaśpiewał chór szkolny a także zatańczyli Mistrzowie Polski - formacja tańca latynoamerykańskiego "Kamionek". Po zakończeniu części artystycznej dokonano poświęcenia i otwarcia aneksu dydaktycznego (świetlicy i sal dla klas 1) .Uroczystość wręczenia Sztandaru Szkoły została sfilmowana i wyemitowana w telewizji WOT.

Dwudziestolecie szkoły

31 maja 2003 r. obchodziliśmy jubileusz naszej szkoły. Uroczystości rozpoczęły się mszą w kościele pw św. Patryka w intencji uczniów i pracowników placówki. Następnie w szkole odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Ewie Szelburg-Zarembinie. W akademii uczestniczyło wielu gości, m.in. przyjaciółka naszej patronki, pani Janina Brzozowska, dawni pracownicy szkoły, m.in. pani Małgorzata Korczak (dyrektor szkoły w latach 1995-1998), biskup diecezji warszawsko-praskiej oraz przedstawiciele władz gminy.

Z tej okazji wydaliśmy specjalny numer szkolnej gazetki "Zarembinka", gdzie przypomnieliśmy historię naszej placówki


rok 2007 /2008

Ten rok szkolny rozpoczęliśmy 3 września uroczystą akademią. Rok wyjątkowy, bo otwarto dwa oddziały klas "0", więc po raz pierwszy sześciolatki uczestniczyły w zajęciach w murach naszej szkoły.


W roku szkolnym 2006/2007 obchodziliśmy XXV lecie naszej szkoły. Główne uroczystości odbyły się 31 maja 2007 r. Obchody rozpoczęto mszą świętą w parafii św. Patryka.

Następnie w szkole zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie wzięli udział w uroczystej akademii, podczas której przemawiali m. in. przedstawiciele władz miasta, Biura Edukacji, Rady Rodziców, a także wieloletnia przyjaciółka naszej patronki.

Po części oficjalnej mogliśmy obejrzeć wspaniały program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Agnieszki Ławidy.


rok 2008/2009

Rok szkolny 2008/2009 to czas nowych inwestycji w naszej szkole. Już we wrześniu rozpoczęła się budowa boisk sportowych dla naszych uczniów.

W październiku rozpoczęto budowę placów zabaw , szczególnie dla najmłodszych uczniów kolorowej szkoły, a pod koniec października nastąpiła przebudowa oraz wymiana nawierzchni i instalacja oświetlenia na boiskach do piłki nożnej.

1 czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie nowo powstałych obiektów sportowych. Dzień ten obfitował w wiele ciekawych imprez, m. in. pokazy taneczne, zawody sportowe , konkursy , malowanie twarzy itp.


W tym dniu nagrodzono również najlepszych sportowców naszej szkoły, a nieliczni mieli możliwość wylosowania piłek do koszykówki ufundowanych przez Polski Związek Piłki Koszykowej.

Dla wszystkich uczniów to był naprawdę udany dzień.


rok szkolny 2009/2010

We wrześniu powstał zespół odpowiedzialny za procedury nadania imienia obiektom sportowym. Był to czas, kiedy uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach plastycznych o tematyce sportowej (takich jak „Portret Kamili Skolimowskiej” , „Ulubione dyscypliny sportowe , które uprawiała w swoim życiu Kamila Skolimowska) , przeprowadzono również lekcje na temat życia i dokonań Kamili Skolimowskiej i konkurs wiedzy o przyszłej patronce obiektów sportowych . Wydano specjalny numer gazetki, a także zaprojektowano i wykonano obraz dla upamiętnienia Kamili, który wisi w bloku sportowym.

1 czerwca 2010r. odbyła uroczystość nadania imienia Kamili Skolimowskiej nowo wybudowanym obiektom sportowym. W tym dniu gościliśmy rodziców Kamili Skolimowskiej - Panią Teresę i Roberta Skolimowskich. Wśród zaproszonych gości byli min Otylia Jędrzejczak, Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, Kajetan Broniewski , oraz wielu znanych sportowców , przyjaciół Kamili.

Część oficjalną otworzyła Pani Dyrektor Ewa Adamska , a z ust Burmistrza Dzielnicy Tomasza Kucharskiego popłynęły ciepłe słowa pod kierunkiem Dyrekcji, nauczycieli i uczniów naszej kolorowej szkoły.


Ks. Proboszcz Wojciech Zdziebłowski poświęcił płaskorzeźbę wykonaną ku pamięci Kamili Skolimowskiej, która została poświęcona na ścianie frontowej szkoły. Zaprezentowana podczas ceremonii rzeźba została wykonana przez artystę rzeźbiarza Tadeusza Tchórzewskiego i brązownika Jerzego Miecznika. Widnieje na niej dewiza życiowa mistrzyni olimpijskiej: "Uwierz, że to co trudne, kiedyś prostsze będzie", która przyświecała tej wspaniałej uroczystości.

Mistrz olimpijski Tomasz Majewski powiedział : "Była to jedna z piękniejszych uroczystości w jakiej uczestniczyłem , chwilami wielce wzruszająca. Jej scenariusz został napisany i opracowany przez nauczycieli wychowania fizycznego, a zrealizowany przez uczniów SP 312 z wielkim wdziękiem i zaangażowaniem , a co najważniejsze - sercem".


Sekretarz PKOL Andrzej Krzesiński zwracając się do uczniów, powiedział: "Dobry nauczyciel wychowania fizycznego i trener oraz odpowiednie obiekty - to droga na Olimp. Macie wspaniałych wychowawców, dobrą bazę , reszta zależy od Was, a Kamila Skolimowska niech będzie dla was impulsem do pracy nad sobą, nad rozwojem umysłowym i fizycznym". Pod ogromnym wrażeniem i bardzo wzruszeni byli również rodzice Kamili - Pan Robert i Teresa Skolimowscy, którzy wyrazili nadzieję, że nowo wybudowane obiekty przyczynią się do powiększenia Rodziny Olimpijskiej.

Na koniec uroczystości zaproszeni olimpijczycy wręczyli najlepszym sportowcom SP 312 medale, za specjalne osiągnięcia sportowe.

W przeddzień święta nadania obiektom sportowym imienia Kamili Skolimowskiej nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów na jej grobie przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej 312 oraz przewodniczącego Rady Rodziców.


rok 2011/2012

20 kwietnia 2012r. obchodziliśmy 30. rocznicę istnienia naszej szkoły. Przygotowania do tej uroczystości rozpoczęły się już we wrześniu 2011 r. Uczniowie na lekcjach zapoznali się z życiem i twórczością naszej patronki Ewy Szelburg – Zarembiny. Uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych, oglądali wiele pamiątek związanych z dorobkiem zgromadzonym na przestrzeni 30 lat funkcjonowania naszej placówki. Stare albumy, kroniki umożliwiły poznanie historii szkoły. Odbyły się dwa konkursy: plastyczny i recytatorski związane z patronką.

Prace plastyczne uczniów SP 312

Uroczyste obchody rozpoczęła msza w kościele św. Patryka celebrowana przez honorowego gościa ̶ arcybiskupa Henryka Hosera.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością następujący goście: Jarosław Karcz – zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, Agnieszka Kosiarz – inspektor WOiW, Janina Brzozowska – przyjaciółka patronki, Janina Pankiewicz i Barbara Bryła – byłe dyrektorki SP312 oraz przyjaciele szkoły: ks. Prałat Wojciech Zdziebłowski, Małgorzata Rozmysłowska – dyrektor Studia MG, Janusz Sienkiewicz – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław – Lotnisko”, Andrzej Militowski, Zbigniew Wlazło.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego zaprezentowali piękne układy taneczne.

Oprawę muzyczną przygotowała wicedyrektor p. Agnieszka Ławida, autorką scenariusza przedstawienia poświęconego historii szkoły i jej patronki była p. Magdalena Dyniewicz oraz wicedyrektor p. Agnieszka Ławida.

Podczas przedstawienia wykorzystano do pokazów slajdów prezent od Burmistrza Pragi Południe p. Tomasza Kucharskiego w postaci ekranu projekcyjnego. Zaproszeni goście mogli podziwiać piękne dekoracje i różnorodne prace dzieci podczas udziału w akademii. Zapisy w księdze gości świadczą, że spotkanie uznano za ciekawe i kształcące. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rok 2011/2012 to również czas, kiedy pokazaliśmy, jak zawsze dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią. Uczniowie naszej szkoły wystąpili w przedstawieniu pt. "Bezpieczna droga do szkoły" przygotowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego.

Dzieci napisały test ze znajomości ruchu drogowego. Obejrzały również film edukacyjny pt. "...tak, chcę być bezpieczny". Po filmie odbył się test sprawności - przejazd po torze rowerowym.

Gościliśmy Pana Wicemarszałka Marcina Kierwińskiego, Burmistrza Tomasza Kurcharskiego, p. Irenę Bartosińską Przewodniczącą Komisji Oświaty oraz przedstawicieli policji oraz ratowników z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego.

Wicemarszałek wręczył nagrody (rowery, aparaty fotograficzne), a także dla wszystkich zestawy zawierające wyposażenie rowerzysty).


rok 2012/2013

Ten rok obfitował w liczne remonty. Po tym, jak mury naszej szkoły opuściło Liceum im. Zbigniewa Herberta, uczniowie naszej szkoły mogli cieszyć się nowymi salami na I i II piętrze. Dużo pracy Dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów wymagało doprowadzenie sal do takiego stanu, jakim możemy cieszyć się teraz. Ale udało się, a ten czas nie był stracony, gdyż mogliśmy wspólnie się integrować.

Rok szkolny 2012 /2013 to rok sportowy pod hasłem " Spotkanie z Mistrzem".

Spotkanie z Piotrem Małachowskim.

Anita Włodarczyk rozdająca autografy.

Nasza szkołę swoją obecnością zaszczycili wspaniali sportowcy, m. in. Anita Włodarczyk, Piotr Małachowski, Tomasz Majewski, Zofia Noceti - Klepacka- brązowa medalistka XXX letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

Zofia Noceti- Klepacka i uczniowie klasy IVe

Spotkanie z Tomaszem Majewskim i uczniowie biorący udział w przedstawieniu dla naszego Mistrza.

W ty samym roku mury naszej szkoły odwiedzili piłkarze warszawskiego klubu Legia Warszawa.

Na pytania dzieci odpowiadali; kapitan Ivica Vrdoljak, bramkarz Wojciech Skaba, pomocnik Janusz Gol.

W dniu 13 czerwca gościliśmy w naszej szkole wybitnego artystę. Swoją obecnością zaszczycił znakomity muzyk Mieczysław Szcześniak. Społeczność szkolna ugościła go tańcem i śpiewem.

Dzieci pod kierunkiem nauczycieli przygotowały prezentację na temat życia i twórczości Mieczysława Szcześniaka oraz galerię własnoręcznie wykonanych jego portretów.

Dzięki wywiadowi, którego udzielił artysta uczniom, dowiedzieliśmy się o nim wielu ciekawych rzeczy. Na pamiątkę artyście wręczono karykaturę z jego podobizną.

W listopadzie 2013 roku w naszej szkole odbył się finał konkursu „Jak oni śpiewają w SP 312”. W tym dniu nie było przegranych, lecz sami zwycięzcy, gdyż mury naszej szkoły odwiedził gość specjalny - pani Elżbieta Zapendowska. Uczestnicy finałowego konkursu, zaprezentowali się w repertuarze Agnieszki Osieckiej , Wojciecha Młynarskiego i Jonasza Kofty.


rok szkolny 2013/2014

Rok szkolny 2013/2014 przebiegał pod hasłem: "Zdrowie i Rodzina".

W maju na boiskach sportowych po raz kolejny odbył się Dzielnicowy Turniej Lekkoatletyczny o puchar im. Kamili Skolimowskiej.

W zawodach wzięły udział zaprzyjaźnione z nami szkoły; SP 141, SP143, SP 163 i SP 185.

Jak co roku zawodnicy rywalizowali w konkurencjach wytrzymałościowych, szybkościowych i siłowych. Zwieńczeniem zmagań była niezwykle widowiskowa sztafeta biegowa składająca się z 12 osób z każdej szkoły (chłopcy i dziewczynki z klas 4-6).

Przy mocnym dopingu na trybunach wyłoniliśmy zwycięzców w każdej konkurencji.

Nagrodziliśmy najlepszych sportowców w poszczególnych konkurencjach z podziałem na wiek i płeć. Tego dnia wręczyliśmy aż 54 medale, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz książki).


Uhonorowaliśmy także "najlepszych z najlepszych", czyli osoby, które zdobyły najwięcej punktów za zwycięstwa we wszystkich konkurencjach.

W czerwcu na boiskach Szkoły Podstawowej nr 312 odbyła się wesoła i szalona impreza – „Dzień Rodzinki”.

W tym dniu było przygotowanych mnóstwo atrakcji, między innymi: kącik piękności, gdzie można było pomalować sobie paznokcie, wykonać tatuaż, zapleść włosy w warkoczyki i pomalować buzię.

Alternatywę dla siedzenia przed komputerem stanowił kącik gier planszowych oblegany przez całe rodzinny, a w kąciku językowym dzieci i dorośli odbyli wycieczkę do Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Kącik "Wiosła i żagle" przyciągał fanów sportów wodnych i nie tylko. Można było sprawdzić swoje umiejętności na ergometrach wioślarskich i dowiedzieć się, gdzie rozpocząć treningi, żeby zostać złotym medalistą olimpijskim jak np. Robert Sycz czy Kajetan Broniewski.

W kącikach rozmaitości można było znaleźć wiele ciekawych rzeczy, np. maskotki , gry planszowe, torby, kubki itp., a także wykonać własnoręcznie broszki, naszyjniki czy bransoletki z kolorowych koralików.

Na patio usytuowano stoisko z pysznymi kiełbaskami, chlebem ze smalcem, ogórkami, gdzie pożywiali się zgłodniali uczestnicy festynu.

Mogli oni także zjeść ciasto w kawiarence, napić się zimnej lemoniady i mohito, a kącik zdrowej żywości serwował pyszne i zdrowe smakołyki, np. ciasto bezglutenowe, ciasteczka owsiane, pyszne sałatki, koktajle, świeżo wyciskane soki czy szaszłyki owocowe.

Nad naszym bezpieczeństwem czuwał patrol policji, który pokazał uczestnikom, jak wygląda prawdziwy radiowóz, a w punkcie medycznym można było nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.

Podczas całej imprezy odbywały się liczne pokazy, np. taneczne, karate, judo, gimnastyczne .

W sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie wystawiane przez uczniów naszej szkoły i recytowano wiersze. .

Pogoda dopisała, uczestnicy również, a podczas imprezy panowała wspaniała rodzinna atmosfera. Wszyscy, którzy przybyli na festyn, zgodnie twierdzili, że należy go powtórzyć za rok, co stanowi chyba najlepszą ocenę "Dnia Rodzinki".

PO RAZ PIERWSZY W SP 312 RUSZYŁA "Wioślarska Liga Podstawówek"!

W 2014 roku rozpoczęła się wielka impreza sportowa zorganizowana przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 2 w Warszawie oraz Gimnazjum nr 20. Jej honorowym patronem jest burmistrz dzielnicy Praga Południe, Pan Tomasz Kucharski. Wielkie emocje towarzyszyły naszym zawodnikom w walce o medale, dyplomy i nagrody. Na starcie stanęli uczniowie z klas VI.


Nagrodą, i tym samym niespodzianką dla wszystkich uczniów naszej szkoły na koniec roku szkolnego, było przygotowanie przez nauczycieli przedstawienia pt. „Czerwony kapturek, czyli jak żyć zdrowo i odlotowo”.

Przedstawienie nawiązujące do znanej bajki o Czerwonym Kapturku w sposób humorystyczny miało pokazać uczniom, jak dbać o zdrowie, jak przestrzegać higieny i zdrowo się odżywiać.

Zabawy było co nie miara! A zdjęcia mówią same za siebie.