Akcje charytatywne

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. Kliknij na zdjęcie z interesującej Cię galerii żeby zobaczyć więcej zdjęć:3 oraz 4 marca 2015r. Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski zorganizowały podczas zebrań rodziców kolejną już akcję POMOCY DLA GABRYSIA, sprzedając upieczone przez dzieci i rodziców wypieki. Przypomnieć warto, że Gabryś to uczeń kl. IIE naszej szkoły, z mózgowym porażeniem dziecięcym, dla którego regularna rehabilitacja daje szansę na poprawę jego funkcjonowania. Do akcji czynnie włączyło się 74 uczniów, szczególnie z klas: IVC, IVE, IVF, VA, VC, VD, VE. Dziękujemy rodzicom za hojność podczas zbiórki pieniędzy do puszek, a paniom: Ewie Marczak i Renacie Grzeszczuk- mamom z klasy IVE i Agnieszce Szymerskiej- mamie z klasy VD , za pomoc w organizacji.
Zebraliśmy 3 .904zł 80gr.
Warto dodać, że 4 marca Gabryś obchodził swoje 9-te urodziny. Dzieci zaśpiewały mu 100 lat, a potem delektowały się pysznym urodzinowym tortem.


Ważnym czynnikiem wpływającym na
postawy moralne i społeczne uczniów było
organizowanie w I semestrze roku
szkolnego 2014/2015 wielu akcji
charytatywnych.


Celem tych akcji była szeroko pojęta pomoc materialna i psychologiczna instytucjom, dzieciom i zwierzętom. Oto one:
- Akcja „Pola Nadziei” -zbiórka pieniędzy i przygotowanie paczek dla podopiecznych hospicjum domowego
(zebrano ponad 4,000 zł ),
- Akcja „Nakrętka” na zakup wózków inwalidzkich podopiecznym Żoliborskiego Stowarzyszenia „ Dom Rodzina, Człowiek”,
- Akcja „Rever - znaczy marzyć”
-„ Góra Grosza”,
- Dzień życzliwości – zbiórka odzieży, środków czystości dla Domu Dziecka,
- Zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka,
- Gwiazdka dla zwierzaka,
- Zbiórka zabawek dla dzieci z oddziału onkologicznego CZD,
- Zbiórka pieniędzy od rodziców dla Hospicjum Domowego przy ulicy Tykocińskiej,
- Akcja „Kocie sprawy i psie smutki”- zbiórka karmy dla psów i kotów. Akcja prowadzona pod patronatem Fundacji opieki nad zwierzętami,
-„Szlachetna Paczka” ,
-„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.


SZKOLNE KOŁO CARITAS
85 uczniów naszej szkoły i ich rodzice wzięli udział w akcji charytatywnej "Pomoc dla dzieci amazońskiej dżungli" zorganizowanej na terenie Parafii Św. Patryka przez parafialną grupę misyjną i Szkolne Koło Caritas z opiekunem Teresą Nieckulą. Dzieci sprzedawały upieczone przez siebie ciasta. Łącznie zebraliśmy 2730 zł.


W dniach 4 i 5 listopada 2014 roku podczas zebrań z rodzicami Szkolne Koło Caritas zorganizowało wielką akcję pomocy dla Hospicjum Domowego przy ul. Tykocińskiej w Warszawie. Uczniowie sprzedawali ciasta, ciasteczka a rodzice kawę i herbatę. Zebraliśmy 4771 zł. Cała kwota została przekazana ks. dyr hospicjum Andrzejowi Dziedziulowi. Podczas spotkania z ks. Dziedziulem uczniowie przekazali również słodycze, żywność, książki i zabawki do paczek bożonarodzeniowych dla dzieci osieroconych, które znajdują się pod opieką hospicjum.


W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie biorą czynny udział w akcji „Nakrętka”.


W pierwszym semestrze uczniowie Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny zostali zaangażowaniu w zbiórkę ubrań, pluszaków, gier i zabawek dla Fundacji Dzieci OPP. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za dobre serce i pomoc.Na przełomie listopada i grudnia 2014 roku uczniowie klas 0-III zostali zaangażowani w akcję zbierania pluszaków dla Fundacji „Mam marzenie”. Za dobre serce i pomoc serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom i wychowawcom."Misją Towarzystwa Nasz Dom jest dbałość o stabilne środowisko rodzinne (własne lub czasowo zastępcze) dla dzieci zagrożonych trwałym zerwaniem więzi rodzinnych oraz wszelkie działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznej więzi z bliskimi dorosłymi, warunków do rozwoju, a także odpowiedniego przygotowania do samodzielnego życia. Towarzystwo czerpie inspiracje z korczakowskiej myśli pedagogicznej oraz współczesnych osiągnięć psychologii i pracy socjalnej opartych na podmiotowym, wzmacniającym podejściu do dzieci i rodzin, jak również wykorzystaniu ich wewnętrznych i zewnętrznych zasobów".


28.01.2014r. podczas zebrań rodziców, Szkolne Koło Caritas (opiekun Teresa Nieckula) zorganizowało kolejną akcję charytatywną. Tym razem przebiegła ona pod hasłem „Pomoc dla Gabrysia”. Do akcji włączyli się również rodzice Gabrysia, przygotowując kiermasz wyrobów ręcznych. Gabryś jest 8-letnim uczniem naszej szkoły, chorym na mózgowe porażenie dziecięce, mającym zajęcia rewalidacyjne w warunkach domowych. Uczniowie klas IVb, IVc, Vc, Ivd i VIe, sprzedawali ciasta upieczone przez siebie i swoich rodziców. Zbierali pieniądze do puszek. Uzbierana kwota to: 3639 zł. Dziękujemy bardzo serdecznie zarówno rodzicom jak i dzieciom za ofiarność i serce.


Poprzednie nasze akcje charytatywne przeprowadzone w tym roku szkolnym; zbiórka funduszy, ze sprzedaży ciast, na opłacenie nauki i internatu dla bardzo ubogich dzieci z amazońskiej dżungli (22,09,2013r.) kwota : 2354zł oraz na Hospicjum Domowe przy ulicy Tykocińskiej w Warszawie (19,11,2013r.) kwota 1884zł 50 gr. pokazały, że uczniowie naszej szkoły i ich rodzice są wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.


Od 14 lat w naszej szkole kontynuowana jest akcja "Rever... znaczy marzyć". Polega ona na finansowaniu edukacji dzieci w Afryce pod patronatem franciszkańskich Misji Braci Mniejszych mieszczących się w Katowicach.