Opieka medyczna

Pielęgniarki szkolne zajmują się;

  Udzielaniem pierwszej pomocy w urazach i nagłych zachorowaniach uczniów.
  Opieką zdrowotną nad uczniami przewlekle chorymi – zgodnie z zaleceniami lekarskimi.
  Wykonywaniem testów przesiewowych w klasach I, III i V.
  Prowadzeniem profilaktyki fluorkowej (fluoryzacja) wśród uczniów wszystkich klas.
  Dokonywaniem okresowej kontroli sanitarnej w szkole.
  Kontrolowaniem profilaktycznego programu stomatologicznego i okulistycznego dla klas II oraz ortopedycznego dla klas IV.
  Realizowaniem programu „Zdrowy uczeń” promującego zdrowy styl życia i kształtującego zdrowe i higieniczne nawyki.
  Prowadzeniem dokumentacji medycznych uczniów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.