Witamy na stronie SP 312

Szanowni Rodzice,
w załączeniu przesyłam materiały, dotyczące rekrutacji na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w placówkach wychowania pozaszkolnego m.st. Warszawy na rok szkolny 2015/2016.
Załączniki:

Ulotka.
ZAPISY do placówek wychowania pozaszkolnegoUWAGA!!!


10.06.2015r. (środa) o godz. 18.00 odbędzie się zebranie dla Rodziców dzieci, które będą rozpoczynać naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016.

Duża sala gimnastyczna.


Szanowni Rodzice,
uprzejmie proszę o zapoznanie się z wykazem placówek biorących udział w programie „Lato w Mieście 2015”.

Jednocześnie informuję, że karty uczestnika programu „Lato w Mieście 2015” będą przyjmowane w szkołach i placówkach organizujących program „Lato w Mieście 2015” w okresie od 25 maja do 19 czerwca 2015 roku.

Korzystanie z posiłków w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście ” jest odpłatne.
Opłaty za posiłki są przyjmowane – od 25 maja do 19 czerwca 2015 r. – w sekretariacie lub na konto szkoły realizującej ww. program.
Opłata za posiłki wynosi 7 zł dziennie i obejmuje dwa posiłki w tym jeden ciepły np.: II śniadanie oraz obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy oraz podwieczorek.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy decyzji Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2014/2015 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.Szanowni Rodzice,
w trosce o dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Dzielnicy Praga - Południe, których rodzice nie mogą zapewnić opieki nad dzieckiem w okresie ferii letnich, zostaną zorganizowane w szkołach podstawowych dyżury w okresie 1 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. (harmonogram dyżurów w załączeniu).
Poniżej przedstawiam harmonogram oraz zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla dzieci z oddziałów przedszkolnych roku szkolnym 2014/2015:

1. W okresie wakacyjnym w lipcu i sierpniu szkoły podstawowe pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalonego przez Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy

2. Każde dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Dzielnicy Praga -Południe może skorzystać z dyżuru wakacyjnego prowadzonego przez wyznaczone szkoły podstawowe w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.

3. Wnioski zgłoszenia na dyżur wakacyjny należy pobrać ze strony www szkoły, do której dziecko uczęszcza, w terminie do 22 maja 2015 r.

4. Rodzice wypełniają tyle wniosków, do ilu dyżurujących szkół podstawowych zamierzają zgłosić dziecko.

5. Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie „Wniosku zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pełniącej dyżur w okresie ferii letnich" w terminie od 11 maja do 22 maja 2015 r.

6. Opłatę za wyżywienie dziecka rodzice lub prawni opiekunowie uiszczają w szkole dyżurującej zgodnie z terminami wyznaczonym w danej szkole.

7. Szkoły dyżurujące zobowiązane są do opublikowania listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny w dniu 28 maja br.

8. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole organizującej dyżur a następnie dzieci z innych szkół z Dzielnicy.

9. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny będzie wniesienie przez rodziców/prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie, w terminie 21 dni od opublikowania list dzieci przyjętych na dyżur.

Załączniki:

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Praga – Południe w roku szkolnym 2014/2015w okresie ferii letnich.

WIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr .... oraz załączniki.


To nie jest Prima Aprilis!
1 kwietnia 2015r. odbył się - tak oczekiwany - Sprawdzian Szóstoklasisty. Uczniowie po raz pierwszy przystąpili do niego w dwóch etapach. Najpierw odbyła się część z języka polskiego i matematyki, a później z języka angielskiego. Nasi uczniowie doskonale opanowali stres i wyszli z egzaminu zadowoleni. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne z całych sił trzymali kciuki za powodzenie swych podopiecznych. Teraz pozostaje nam czekać na wyniki.
Oby były jak najlepsze! :)


UWAGA


Test sprawnościowy do klasy pierwszej sportowej na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się
30 marca 2015r. o godz. 13.00 dla dziewczynek
31 marca 2015r. o godz. 13.00 dla chłopców
Duża sala gimnastyczna. Obowiązuje strój sportowy.


W DNIACH 25,26,27 03.2015 r.
( rekolekcje )
OBIADY WYDAWANE BĘDĄ W GODZ. 12.00 – 13.30


Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Specjalnie dla Uczniów klas VI i ich Rodziców otwieramy nową zakładkę „Sprawdzian Szóstoklasisty”. Znajdą się tu materiały związane z przygotowaniem do sprawdzianu, procedury jego organizowania i przeprowadzania, harmonogram rekrutacji do gimnazjów samorządowych, a także aktualności i ogłoszenia. Zachęcamy do korzystania z zakładki. Życzymy jak najlepszych wyników na sprawdzianie zewnętrznym!

Sylwia Aniszewska i Magdalena Herda


Wewnątrzszkolny System Oceniania. Więcej informacji w zakładce dokumenty szkoły.


Plan pracy szkoły 2014/2015. Więcej informacji w zakładce dokumenty szkoły.


Terminy spotkań z rodzicami oraz kalendarz roku szkolnego 2014/2015. Więcej informacji w zakładce ogłoszenia.


Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej. Więcej informacji w zakładce dokumenty szkoły.


Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Dzielnicy Praga – Południe w roku szkolnym 2014/2015w okresie ferii letnich

Regulamin Świetlicy Szkolnej. Więcej informacji w zakładce dokumenty szkoły.Ostatnia aktualizacja: 25.03.2015r.