Witamy na stronie SP 312

Drodzy rodzice i opiekunowie,
jeśli ktoś z Państwa jeszcze tego nie zrobił uprzejmie prosimy o złożenie nowych kart zapisu dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej na rok 2018/2019. Uzupełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Karty zgłoszenia można znaleźć w zakładce DOKUMENTY
Wykaz podręczników do religii dla oddziałów 1-8 i 3 GIM oraz języka niemieckiego dla oddziałów 6, które nie są objęte dotacją MEN.
Podręczniki powinni zakupić rodzice.

Szanowni Państwo!

Na terenie szkoły są do pobrania ulotki Programu "Dobry Start" 300 dla ucznia. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w wymienionych broszurkach.


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że ze względu na przedłużający się remont w Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Zbaraskiej 3 w Warszawie oraz bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Szkoły, w okresie od 30 lipca 2018 roku do 14 sierpnia 2018 roku oraz od 30 lipca 2018 roku do 17 sierpnia 2018 roku wakacyjny dyżur oddziału przedszkolnego i Wakacyjna Placówka Edukacyjna uruchomiona w ramach Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”, zostały tymczasowo przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 72 przy ul. gen L. M. Paca 44 w Warszawie.

Szczegółowych informacji udziela Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Zbaraska 3
nr tel. 22 810 28 82.


Zajęcia.

Zapisy na wolne miejsca do Warszawskiego Programu
„Lato w Mieście 2018”Opłaty za dyżur wakacyjny w oddziałach przedszkolnych
(16-31 sierpnia 2018)Szanowni Państwo,
informacje o zakwalifikowaniu na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” można uzyskać – od 7 czerwca 2018 roku, od godz. 16:00 - poprzez zalogowanie się do elektronicznego systemu zgłoszeńpod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl.
Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych na Warszawski Program ”Lato w Mieście 2018”proszeni sąo potwierdzenie w terminieod 8 czerwca 2018 roku, odgodz. 8:00 do 18 czerwca 2018 roku do godz. 15:00woli uczestnictwaw ww. Programie - poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w której uczeń został zakwalifikowany - pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń (www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl)karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie opłaty za posiłki na numer konta ww. szkoły. Uczniowie zwolnieni w ciągu roku szkolnego 2017/2018 z opłat za posiłki proszenisą o dostarczenie wraz z ww. kartą kwalifikacyjną zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły.
Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestnictwa w Warszawskim Programie „Lato w Mieście 2018”.
Zgodnie z harmonogramem zapisów na Warszawski Program „Latow Mieście 2018” w dniu 19 czerwca 2018 roku ogodz. 16:00 zostaną przekazaneza pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń (www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl)informacje,o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych na Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”.


Harmonogram zapisów na Warszawski Programu "Lato w Mieście 2018"

Zajęcia.

Wykaz placówek realizujących Warszawski Program „Lato w Mieście 2018” w formie wakacyjnych placówek edukacyjnych w okresie od 25.06.2018 r. do 27.07.2018 r.

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od 2 lipca do 31 sierpnia 2018 roku

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę lipiec – sierpień 2018 r.

Zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne


Zajęcia.


Szanowni Państwo,
uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem

List Minister Edukacji Narodowej


Szanowni Rodzice,


uprzejmie informuję, że na stronie Biura Edukacji – http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja - w zakładce Rekrutacja zamieszczono informacje dotyczące rekrutacji do:
- przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019
- szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 (kl. I, IV, VII),
w tym:
 • harmonogramy
 • zasady przyjęć
 • kryteria rekrutacji
 • odroczenie obowiązku szkolnego
 • kryterium dochodu.  Informacja dla rodziców obecnych klas III i VI szkół podstawowych.

  PROCEDURA.

  Wniosek o przeniesienie dziecka.
  Ostatnia aktualizacja: 02.08.2018r.