Witamy na stronie SP 312

Zajęcia.

Szanowni Państwo,
informacje o zakwalifikowaniu na Warszawski Program „Zima w Mieście 2019” można uzyskać – od 2 stycznia 2019 roku, od godz. 13:00 - poprzez zalogowanie się do elektronicznego systemu zgłoszeń pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
Rodzice/prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych na Warszawski Program ”Zima w Mieście 2019” proszeni są o potwierdzenie w terminie od 3 stycznia 2019 roku, od godz. 10:00 do 10 stycznia 2019 roku, do godz. 10:00 woli uczestnictwa w ww. Programie - poprzez złożenie w sekretariacie szkoły, w której uczeń został zakwalifikowany - pobranej z elektronicznego systemu zgłoszeń (https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl) karty kwalifikacyjnej oraz dokonanie opłaty za posiłki na konto szkoły do której uczeń został zakwalifikowany. Uczniowie zwolnieni w ciągu roku szkolnego 2018/2019 z opłat za posiłki proszeni są o dostarczenie wraz z ww. kartą kwalifikacyjną zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły. Potwierdzenie woli jest warunkiem uczestnictwa w Warszawskim Programie „Zima w Mieście 2019”. Zgodnie z harmonogramem zapisów na Warszawski Program „Zima w Mieście 2019” w dniu 11 stycznia 2019 roku o godz. 13:00 zostaną przekazane za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń (www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) informacje, o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych na Warszawski Program „Zima w Mieście 2019”.

Informacje, dotyczące rekrutacji uzupełaniającej na Warszawski Program „Zima w Mieście 2019”


Wykaz szkół podstawowych, które będą realizowały Warszawski Program „Zima w Mieście” w 2019 roku


Harmonogram zapisów do Warszawskiego Programu "Zima w Mieście"


Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście”


Zajęcia.


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę


Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020


Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02.11.18r.
10.04 - 12.04.19r. (egzamin gimnazjalny)
15.04 - 17.04.19r. (egzamin ósmoklasisty)
02.05.19r.


VI DZIELNICOWY DZIEŃ WOLONTARIATU
5 grudnia 2018 delegacja wolontariuszy z naszej szkoły uczestniczyła w uroczystej gali z okazji VI Dzielnicowego Dnia Wolontariusza.
Gospodarzem imprezy była Szkoła Podstawowa nr 379 przy ul. Afrykańskiej. Wolontariusze ze szkół na terenie dzielnicy Praga-południe prowadzili różnorodne warsztaty, po których odbyła się gala i słodki poczęstunek. Dwie spośród naszych wolontariuszek zostały wyróżnione za swoją pracę i otrzymały nagrodę Burmistrza.
Są to uczennice klasy 5B:
Milena Mróz i Weronika Krześniak
SERDECZNIE GATULUJEMY !!!GODZINY PRACY SEKRETARIATU

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
8.00 – 10.00
12.00 – 16.00

GODZINY PRACY WEWNĘTRZNEJ:
10.00 – 12.00


Zajęcia.Ostatnia aktualizacja: 15.01.2019r.