Witamy na stronie SP 312


PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
W SP NR 312 W WARSZAWIESzanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie,
Z dniem 01.09.2015 r. roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256).
W związku z nowymi przepisami proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się z załączonymi materiałami.
Broszura dla uczniów.
Informacja dla rodziców.

Z pozdrowieniami
Ewa Adamska
dyrektor

Szanowni Rodzice!

Minęło już pięć tygodni nauki w roku szkolnym 2015/2016r.
Nasi uczniowie w pełni wdrożyli się do pracy. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły uczą, bawią i wychowują, a także czujnie zwracają uwagę na bezpieczeństwo wszystkich dzieci. Powierzacie nam swój skarb, a my zapewniamy mu pobyt w szkole w dobrych rękach. Jednak naszą pracę utrudniają dorośli, którzy wciąż przemierzają szkolne korytarze, a nawet przesiadują w trakcie zajęć na korytarzach przed drzwiami sal. Apelujemy do Państwa o to, by ograniczyć wejścia na teren szkoły. Do szatni dzieci mogą schodzić same, gdyż tam czuwają nad nimi pracownicy obsługi oraz wychowawcy. W stołówce, w czasie wydawania posiłków, opiekę sprawują wychowawcy świetlicy, nauczyciele pełniący dyżur i wychowawcy oddziałów, a także pracownicy kuchni. W czasie zajęć dzieci są pod opieką nauczycieli, terapeutów pedagogicznych, wychowawców świetlicy, logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego. Każda minuta pobytu dziecka w szkole jest zaplanowana i nadzorowana, nie ma zatem potrzeby, by rodzice, dziadkowie i wujkowie tak tłumnie odwiedzali szkołę każdego dnia. Drodzy Państwo, docierają do nas - niestety - sygnały, iż zachowanie osób dorosłych na terenie szkoły nie zawsze jest kulturalne. Prosimy zatem o używanie stosownego słownictwa i zachowanie szacunku wobec innych, gdyż nasza postawa to wzór dla dzieci.

Przypominamy również, iż w czasie pracy nie jesteśmy w stanie rozmawiać z Państwem indywidualnie - temu służą wyznaczone dni otwarte oraz zebrania z rodzicami. Prosimy o kontakt w celu ustalenia dodatkowego terminu spotkania przed naszymi zajęcialmi lub po nich. Z każdym pracownikiem szkoły mogą się Państwo skontaktować, wysyłając wiadomość poprzez e-dziennik lub wpisując informację do dzienniczka ucznia.

Dyrekcja SP312


W dniu 1 września 2015 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Z ogromną radością w sercu przyjęliśmy do naszego grona dzieci z 15 oddziałów klas pierwszych. W tych doniosłych chwilach towarzyszyli nam również Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, Jarosław Karcz oraz Proboszcz Parafii p. w. Św. Patryka, Ks. Prałat Wojciech Zdziebłowski.Mamy nadzieję, że tak wspaniałe rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 będzie niosło za sobą równie dobre i owocne chwile w ciągu całego roku.Ostatnia aktualizacja: 22.11.2015r.