Witamy na stronie SP 312

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie klas VI!


17 grudnia 2014r. odbędzie się próbny sprawdzian po szkole podstawowej organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tego dnia egzamin zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: część 1 (zadania z języka polskiego i matematyki) oraz część 2 (zadania z języka angielskiego). Arkusze sprawdzą i ocenią nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Szczegółowych informacji (przydział sal, godziny, rozpoczęcia części 1 i 2, czas trwania sprawdzianu , kodowanie prac itp.) udzielą wychowawcy na godzinach wychowawczych w dniu 15 grudnia 2014r. W czasie egzaminu szóstoklasistów obowiązuje strój galowy. Każdy powinien mieć przy sobie legitymację szkolną. Życzymy powodzenia!
Sylwia Aniszewska i Magdalena Herda


Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zbiórce książek organizowanej w naszej szkole. Więcej informacji w zakładce ogłoszenia.


Drodzy Rodzice i Uczniowie! Dziękujemy za przybycie na Rodzinne Testowanie w dniu 21 X 2014r. To było bardzo pracowite popołudnie i wieczór. Mamy nadzieję, że czas ten okazał się dla Państwa owocny. Wnioski z dzisiejszego dnia powinny być cenne dla wszystkich, którzy biorą udział w przygotowaniu do sprawdzianu zewnętrznego - dla Uczniów, Rodziców i Nauczycieli. Przed nami ponad pięć miesięcy wytężonej pracy, ale czeka nas nagroda - sukces na sprawdzianie szóstoklasisty! Zachęcamy do odwiedzania stron, które pomogą w oswojeniu nowej formuły sprawdzianu: www.oke.waw.pl i www.cke.edu.pl. Kolejne Rodzinne Testowanie - 3 III 2015r.
Dyrekcja i nauczyciele


Drodzy Rodzice!
Z przyjemnością informuję, że od kilku dni dzieci ze świetlicy z sali nr 5 mają przepięknie pomalowaną salę do odrabiania prac domowych. W kosmicznej przestrzeni, którą stworzyli p. Małgorzata Czerwińska i p. Paweł Piskorz dzieci mogą odrobić lekcje, poczytać, lub pograć w szachy. Pani Małgosi i panu Pawłowi bardzo dziękuję, a dzieciom życzę dobrej zabawy.
Lidia Majewska


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele z naszej szkoły p. dyrektor Ewa Adamska, p. Monika Durjasz, p. Wioletta Michalak i p. Lidia Majewska otrzymały nagrodę Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy z dziećmi i w życiu osobistym.
Społeczność szkolna.


PODZIĘKOWANIA!!!
Państwu Katarzynie i Kamilowi Piaseckim
bardzo serdecznie dziękujemy za wyposażenie sali nr 122. Od początku roku szkolnego 2014/2015 uczniowie klasy Ii mogą korzystać z nowych mebli, ławeczek i stolików. Koszt zakupów wyniósł 12000 zł.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie


Sprawdzian szóstoklasisty w roku szkolnym 2014/2015. Więcej informacji w zakładce ogłoszenia.


KOMUNIKAT!
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie klas szóstych! Uprzejmie informuję o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
O dostosowaniach w roku szkolnym 2014/2015


Uprzejmie informuję, że od 01 października 2014 r. funkcję kierownika świetlicy objęła Pani Lidia Majewska. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!
Ewa Adamska
i cała społeczność szkolna


Płatności za obiady - grudziwń 2014. Więcej informacji w zakładce jadłospis.


Wydatki i realizacja celów Rady Rodziców za rok szkolny 2013/2014. Więcej informacji w zakładce Rada Rodziców.


Wewnątrzszkolny System Oceniania. Więcej informacji w zakładce dokumenty szkoły.


Plan pracy szkoły 2014/2015. Więcej informacji w zakładce dokumenty szkoły.


Terminy spotkań z rodzicami oraz kalendarz roku szkolnego 2014/2015. Więcej informacji w zakładce ogłoszenia.


Wykaz zespołów przedmiotowych i zadaniowych w roku szkolnym 2014/2015. Więcej informacji w zakładce o szkole.


Program Profilaktyki i Program Wychowawczy. Więcej informacji w zakładce dokumenty szkoły.


Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej. Więcej informacji w zakładce dokumenty szkoły.


Regulamin Świetlicy Szkolnej. Więcej informacji w zakładce dokumenty szkoły.


Aktualizacja informacji o świetlicy szkolnej. Więcej informacji w zakładce świetlica szkolna.


List od Prezydium Rady Rodziców z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. Więcej informacji w zakładce Rada Rodziców.


Aktualizacja numerów wewnętrznych. Więcej informacji w zakładce kontakt.


Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2014/15 w naszej Szkole Podstawowej nr 312 zostanie utworzony Uczniowski Klub Sportowy – SPORT 312. Więcej informacji w zakładce ogłoszenia.


Dodatkowe materiały nt. procedury aktywacji kont Rodziców w e-Dzienniku Librus. Więcej informacji w zakładce ogłoszenia.Ostatnia aktualizacja: 10.12.2014r.