Witamy na stronie SP 312

Informacja dotycząca organizacji oddziałów przedszkolnych, kryteriach obowiązujące w rekrutacji oraz harmonogram w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń (samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli) uruchomiła od 18 stycznia 2016 roku punkt konsultacyjny dla rodziców zainteresowanych posłaniem dziecka 6 letniego do I klasy szkoły podstawowej.
Link do strony

UWAGA!!!

Zebranie informacyjne z Rodzicami dzieci
ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych
i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny
2016/2017 odbędzie się
18.02.2016 r. o godz. 18.00

UWAGA !!!

„Zima w Mieście 2016”

• Dzieci zgłoszone do udziału w akcji przyprowadzamy do placówki do godz. 8:30
• Obowiązkowo w czasie akacji „Zima w Mieście 2016” dziecko musi mieć ze sobą legitymację szkolną.
• Proszę aby dzieci, które w swoich dziennych planach zajęć mają przewidziany basen miały ze sobą strój kąpielowy oraz ręcznik.
W innych dniach zalecany jest również strój sportowy.
• Dzieci, które w swoich dziennych planach zajęć mają przewidziane wyjście na lodowisko i posiadają swoje łyżwy zabierają je ze sobą. Ułatwi to wypożyczenie łyżew dla dzieci, które ich nie posiadają. Mile widziany kask.
WAŻNE!!!
Nieobecność dziecka w feryjnej placówce edukacyjnej w danym dniu zgłaszamy telefonicznie (518979732), najpóźniej do godzin. 8:30. Zgłoszona nieobecność dziecka jest podstawą do dokonania zwrotu za niewykorzystany wykupiony posiłek.

„Zima w Mieście 2016 rok”
Zima w mieście w Szkole Podstawowej nr 312 odbędzie się w dniach
1-14 lutego 2016 roku.

Karty uczestnika programu „Zima w mieście” będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w okresie od 14 grudnia 2015 roku do 15 stycznia 2016 roku.
Korzystanie z posiłków jest odpłatne. Opłata wynosi 7 zł dziennie, obejmuje obiad i podwieczorek.
Opłaty za posiłki będą przyjmowane od 4 stycznia 2016 roku w pokoju nr 13.
Prosimy o przemyślane decyzje dotyczące opłat za posiłki, ponieważ zwrotów nie będzie.
Z opłat za posiłki zwolnione mogą być tylko dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków w ciągu roku szkolnego (na mocy Dyrektora szkoły lub decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej), po przedstawieniu zaświadczenia z macierzystej szkoły, że uczeń w ciągu roku szkolnego 2015/2016 korzysta bezpłatnie (lub częściowo odpłatnie) z obiadów szkolnych.

Wykaz dokumentów:
PLAN PRACY PLACÓWKI FERYJNEJ
Program Zima w Mieście 2016 tydzień pierwszy
Program Zima w Mieście 2016 tydzien drugi
Regulamin
Wykaz placówek realizujących program „Zima w Mieście 2016”
Karta uczestnika
Zaświadczenie o bezpłatnych posiłkach
Jadłospis Zima w Mieście 2016

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice, Drodzy
Nauczyciele i Pracownicy naszej szkoły,
Z całego serca chcielibyśmy podziękować Wam za
ogrom zaangażowania w akcję charytatywną na rzecz
podopiecznych z Domu Dziecka nr 4
w Warszawie. Odzew, z jakim spotkała się ta akcja
przerósł nasze najśmielsze oczekiwania!
To dzięki Wam na twarzach dzieci zagościł
uśmiech, a dobroć, którą ich obdarowaliście uczyniła
Święta prawdziwie magicznymi i na pewno niezapomnianymi.
W imieniu obdarowanych Dzieci oraz Dyrekcji
Domu Dziecka nr 4, pragnę przekazać Państwu
najserdeczniejsze podziękowania za okazane serce
i bezinteresowną pomoc.
Szczególne podziękowania pragnę również złożyć
na ręce Pani Arlety Hałas i Pani Kasi Gurdy, za
mrówczą pracę nad przygotowaniem akcji i czuwanie
nad jej realizacją.


Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata
i wyciągasz do niego ręce,
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać,
jest Boże Narodzenie.

Matka Teresa z Kalkuty

15 grudnia odbyło się w naszej szkole spotkanie wigilijne, na które zostali zaproszeni wszyscy pracownicy placówki. Gościem specjalnym uroczystości był Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Solarczyk, któremu towarzyszył Proboszcz Parafii pw. św. Patryka, Ks. Prałat Wojciech Zdziebłowski.
W czasie niezwykłego oraz wzruszającego spotkania padło wiele ciepłych i mądrych słów, w blasku świec dzieliliśmy się opłatkiem, nie zabrakło uśmiechu, życzliwości i wspólnego kolędowania. Dzięki obecności tak zacnego gościa nasza szkolna uroczystość nabrała wyjątkowego charakteru. Dziękujemy!
PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
W SP NR 312 W WARSZAWIESzanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie,
Z dniem 01.09.2015 r. roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256).
W związku z nowymi przepisami proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się z załączonymi materiałami.
Broszura dla uczniów.
Informacja dla rodziców.

Z pozdrowieniami
Ewa Adamska
dyrektor

Szanowni Rodzice!

Minęło już pięć tygodni nauki w roku szkolnym 2015/2016r.
Nasi uczniowie w pełni wdrożyli się do pracy. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły uczą, bawią i wychowują, a także czujnie zwracają uwagę na bezpieczeństwo wszystkich dzieci. Powierzacie nam swój skarb, a my zapewniamy mu pobyt w szkole w dobrych rękach. Jednak naszą pracę utrudniają dorośli, którzy wciąż przemierzają szkolne korytarze, a nawet przesiadują w trakcie zajęć na korytarzach przed drzwiami sal. Apelujemy do Państwa o to, by ograniczyć wejścia na teren szkoły. Do szatni dzieci mogą schodzić same, gdyż tam czuwają nad nimi pracownicy obsługi oraz wychowawcy. W stołówce, w czasie wydawania posiłków, opiekę sprawują wychowawcy świetlicy, nauczyciele pełniący dyżur i wychowawcy oddziałów, a także pracownicy kuchni. W czasie zajęć dzieci są pod opieką nauczycieli, terapeutów pedagogicznych, wychowawców świetlicy, logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego. Każda minuta pobytu dziecka w szkole jest zaplanowana i nadzorowana, nie ma zatem potrzeby, by rodzice, dziadkowie i wujkowie tak tłumnie odwiedzali szkołę każdego dnia. Drodzy Państwo, docierają do nas - niestety - sygnały, iż zachowanie osób dorosłych na terenie szkoły nie zawsze jest kulturalne. Prosimy zatem o używanie stosownego słownictwa i zachowanie szacunku wobec innych, gdyż nasza postawa to wzór dla dzieci.

Przypominamy również, iż w czasie pracy nie jesteśmy w stanie rozmawiać z Państwem indywidualnie - temu służą wyznaczone dni otwarte oraz zebrania z rodzicami. Prosimy o kontakt w celu ustalenia dodatkowego terminu spotkania przed naszymi zajęcialmi lub po nich. Z każdym pracownikiem szkoły mogą się Państwo skontaktować, wysyłając wiadomość poprzez e-dziennik lub wpisując informację do dzienniczka ucznia.

Dyrekcja SP312


W dniu 1 września 2015 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Z ogromną radością w sercu przyjęliśmy do naszego grona dzieci z 15 oddziałów klas pierwszych. W tych doniosłych chwilach towarzyszyli nam również Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe, Jarosław Karcz oraz Proboszcz Parafii p. w. Św. Patryka, Ks. Prałat Wojciech Zdziebłowski.Mamy nadzieję, że tak wspaniałe rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 będzie niosło za sobą równie dobre i owocne chwile w ciągu całego roku.Ostatnia aktualizacja: 28.01.2016r.